Læknisfræðileg myndgreining ehf, rekstraraðili Röntgen Domus, (LM) vinnur með viðkvæm persónugreinanleg gögn um sjúklinga og starfsmenn og vistar í upplýsingakerfum sínum.

LM leggur áherslu á að tryggja trúnað, áreiðanleika, örugga og ábyrga meðferð upplýsinga í allri sinni starfsemi. LM leggur áherslu á örugga og ábyrga meðferð upplýsinga í allri sinni starfsemi til að tryggja trúnað og áreiðanleika gagna.

Hvaða gögn

Um er að ræða viðkvæm persónugreinanleg gögn um sjúklinga og starfsfólk:

  • Sjúkraskár sjúklinga
  • Trúnaðargögn um starfsfólk

Heimildir

LM vistar og vinnur eingöngu með þau gögn sem nauðsynleg eru og heimilt er að vinna með samkvæmt lögum, samningum við aðila eða upplýstu samþykkti einstaklinga og annarra þeirra sem að verkefnum koma.

Notkun

Gögn og upplýsingar sem LM geymir í upplýsingakerfum sínum, eru einungis notuð til að fyrirtækið geti sinnt hlutverki sínu á sem bestan máta og þjónustað og stutt viðskiptavini sína eins og frekast er kostur.

LM mun aldrei dreifa persónuupplýsingum til þriðja aðila án heimildar.

Varnir

Öll gögn og vinnuferli eru varin þannig að einungis þeir sem hafa heimildir til að vinna með gögnin, geta séð þau og/eða breytt. Aðrir geta ekki skoðað gögnin. LM er með skilgreinda gildandi öryggisstefnu vegna upplýsingaöryggis. Allar uppflettingar í sjúkraskrár eru skráðar og rekjanlegar.

Afritun

Öll gögn hjá LM eru afrituð til að tryggja að þau séu ætíð til staðar.


Réttleiki

LM leitast við að tryggja réttleika gagna sinna. Komi í ljós að upplýsingar séu rangt skráðar, eru þær uppfærðar án tafar.

Réttur einstaklinga

Allir eiga rétt á upplýsingum um vinnslu og aðgang að eigin persónuupplýsingum. LM veitir öllum skjólstæðingum sínum sem eftir því óska, aðgang að upplýsingum um þau persónugögn sem LM vistar og/eða vinnur með um einstaklinginn.

Vefur

LM notar Google Analytics mælitæki til þess að greina umferð um upplýsingavefinn. Það er gert til þess að geta gert hann enn betri og leggja áherslu á þær upplýsingar sem fólk leitar helst að. Upplýsingarnar eru ekki persónugreinanlegar og eru ekki notaðar í markaðslegum tilgangi af LM. 

Dæmi um röntgenmynd. Sýnir hálsliði.
Öryggi gagna er mikilvægur liður í starfsemi Röntgen Domus.